Doğa tahrip edildiğinde vahşi yaşamdan kaynaklanan ölümcül hastalıklar gelişiyor!

1 dakika tahmini okuma süresi

Doğa tahrip edildiğinde vahşi yaşamdan kaynaklanan ölümcül hastalıklar gelişiyor!

Kapsamlı bir analiz, doğal ekosistemlerin insan tarafından yok edilmesinin, Covid-19 gibi salgınlara yol açabilecek hastalıkları barındıran fare, yarasa ve diğer hayvanların sayısını artırdığını ortaya koydu.

Araştırma, altı kıtadaki yaklaşık 7.000 hayvan topluluğunu değerlendirdi ve vahşi yerlerin tarım arazisine veya yerleşim yerlerine dönüştürülmesinin genellikle daha büyük türleri yok ettiğini buldu. Hasarın, insanlara geçebilecek en fazla patojeni taşıyan daha küçük, daha uyumlu canlılara fayda sağladığını keşfetti.

Değerlendirme, zoonotik hastalıklar olarak bilinen hayvan popülasyonlarının bozulmuş yerlerde 2,5 kat daha fazla olduğunu ve bu patojenleri taşıyan türlerin oranının zarar görmemiş ekosistemlere kıyasla %70’e kadar arttığını buldu.

İnsan popülasyonları, HIV, Zika, Sars ve Nipah virüsü gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan hastalıklardan giderek daha fazla etkileniyor.

Bu yeni analiz, hayvan popülasyonlarında hastalık salgını riskini artıran değişikliklere nasıl yol açtığını gösteren ilk analiz. Bilim insanları, araştırmanın doğanın tahrip edildiği alanlarda hastalık gözetimi ve sağlık hizmetlerinin artırılması gerektiğini gösterdiğini açıkladı.

Yakın tarihli bir rapor, Covid-19 krizinin maliyetlerinin sadece %2’sinin, on yıl boyunca gelecekteki pandemileri önlemeye yardımcı olması için gerekli olacağını tahmin ediyor.

Kemirgenler ve yarasalar gibi türlerin aynı anda insanlar tarafından zarar görmüş ekosistemlerde gelişip aynı zamanda en fazla patojene ev sahipliği yapmasının nedeni muhtemelen küçük, hareketli, uyumlu olmaları ve çok sayıda yavru üretebilmeleridir.

Analiz, küçük kuşların da aynı zamanda insan faaliyetlerinin etkisinden muzdarip habitatlarda başarılı olan hastalık konakları olduğunu buldu. Bu tür kuşlar, Batı Nil virüsü ve bir tür chikungunya virüsü gibi hastalıkların rezervuarı olabilir.

İnsanlar şimdiden Dünya’nın yaşanabilir topraklarının yarısından fazlasını etkiledi. University College London’dan ve aynı zamanda araştırma ekibinin bir parçası olan Prof Kate Jones: “Tarım ve kentsel alanların önümüzdeki on yıllarda genişlemeye devam edeceği tahmin edildiğinden, bu alanlarda hastalık sürveyansını ve sağlık hizmeti sunumunu güçlendirmeliyiz. Zararlı patojenlere ev sahipliği yapabilecek hayvanlara sahip olma olasılıkları gittikçe arttığı için çok fazla arazi tahribatına maruz kalıyorlar.”

Kategoriler:

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın