1 ton geri dönüştürülmüş alüminyum, 40 varil petrol tasarrufu ile eşdeğerdir

3 dakika tahmini okuma süresi

Bir ton alüminyum tenekeyi geri dönüştürmek, yenisini yapmaktan % 95 daha az enerji tüketir. 1 ton geri dönüştürülmüş alüminyum, 40 varil petrol tasarrufu ile eşdeğerdir.

İşte geri dönüşümün faydaları

S: Geri dönüşümü neden önemlidir?

C: Çevremiz, yaşam kalitemiz ve ülkemizin geleceği için büyük bir fark oluşturuyor.

Geri Dönüşüm - Çözümün Önemli Bir Parçası

Alüminyum, kâğıt, cam, plastik ve diğer malzemeleri yeniden kullanarak, üretim ve enerji maliyetlerinden tasarruf edebiliriz ve dokunulmamış malzemelerin ekstraksiyonu ve işlenmesinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

S: Geri dönüşümün en büyük ekonomik faydası nedir?

Y: Geniş anlamda, geri dönüşüm, kaynak verimliliğinin bir parçasıdır - ürünleri en yüksek potansiyel ile kullanmak en büyük faydalarından biridir. Yeni bir ürün üretmek için hammadde yerine geri dönüştürülmüş bir malzeme kullanıldığında, doğal kaynaklar ve enerji korunur. Bunun nedeni, geri dönüştürülmüş materyallerin bir zamanlar rafine edilmiş ve işlenmiş olmasıdır; ikinci kez üretim, ilkinden daha temiz ve daha az enerji yoğundur. Örneğin, geri dönüştürülmüş alüminyum kutular ile yapılan üretim, boksitle aynı miktarda alüminyum üretmekten yüzde 95 daha az enerji kullanır.

Geri dönüşüm toplama yatırımları, devletlere ve bölgelere iş ve yüksek ücret getiren güçlü ve çeşitli geri dönüşüm imalat endüstrisini desteklemektedir. Geri dönüştürülebilir materyallerin toplanması, bir ekonomik faaliyet zincirindeki en kritik bağlantıdır.

S: Geri dönüşümün çevresel faydaları nelerdir?

C: Enerjiyi korur, hava ve su kirliliğini azaltır, sera gazlarını azaltır ve doğal kaynakları korur.

Herkes geri dönüşümün çöp alanlarımıza daha az çöp attığını bilmektedir, ancak geri dönüşümün en büyük çevresel faydası, enerji ve doğal kaynakların korunması ve bir hammadde yeni bir ürün üretmek için kullanıldığında oluşan kirliliğin önlenmesidir.

S: Geri dönüşüm enerji tasarrufu yapabilir mi?

C: Evet yapabilir! Nasıl mı?

Bir ürünü sıfırdan oluşturmak için gerekenleri gösteren büyük resme baktığınızda - hammaddeleri elde etmek, taşımak, işlemek ve bunları üretmek - kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülmüş malzemelerle mal üretmek büyük bir enerji tasarrufu.

Geri dönüştürülmüş alüminyumdan imal edilen bir tonluk soda tenekeleri, 21.000 kilovatlık bir süreyi, çıkarılacak, sevk edilecek ve rafine edilecek olan dokunulmamış boksit (bozit) cevherini azaltarak 21.000 kilowatt saatten tasarruf ettirir. Bu % 95’lik bir enerji tasarrufu.

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir ton PET plastik kap, yaklaşık 7.200 kilowatt saat tasarruf sağlar.

image

S: Geri dönüşüm ile ne kadar enerji tasarrufu sağlanır?

C: Alüminyum kutular ve gazeteler gibi geri dönüştürülebilir malları atmaktan kaynaklanan kayıp enerji miktarı, 15 santralin yıllık üretimine eşdeğerdir. Enerji tasarrufu tüm geri dönüşüm sektörleri için geçerlidir:

Alüminyum. Alüminyum kutuların geri dönüşümü, dokunulmamış kaynağından aynı miktarda alüminyum yapmak için gereken enerjinin % 95’ini korur. Bir ton geri dönüştürülmüş alüminyum, 14.000 kilowatt saat (Kwh) enerji tasarrufu, 40 varil petrol, 130. 152,32 milyon BTU enerji ve 10 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlar.

Gazete kâğıdı. Bir ton geri dönüştürülmüş gazete kağıdı, 601 Kwh enerji tasarrufu, 1.7 varil petrol (71 galon), 10.2 milyon BTU enerji, 60 libre hava kirliliği, 7 bin galon su ve 4.6 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlıyor.

Ofis kağıdı Bir ton geri dönüştürülmüş ofis kağıdı, 4,100 Kwh enerji tasarrufu, 9 varil petrol, 54 milyon BTU enerji, 60 libre hava kirliliği, 7 bin galon su ve 3.3 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlıyor.

Plastik. Bir ton geri dönüştürülmüş plastik 5,774 Kwh enerji, 16.3 varil petrol, 98 milyon BTU enerji ve 30 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlar.

Çelik. Bir ton geri dönüştürülmüş çelik, 642 Kwh enerji, 1,8 varil petrol, 10.9 milyon BTU enerji ve 4 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlıyor.

Bardak. Bir ton geri dönüştürülmüş cam, 42 Kwh enerji, 0.12 varil petrol (5 galon), 714.000 BTU enerji ve 2 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlar. Cam üretiminde kullanılan hammaddenin % 30’undan fazlası artık geri dönüştürülmüş camdan geliyor.

S: Kaynak azaltma ve sera gazı emisyonlarındaki azalma arasındaki bağlantı nedir?

C: Kullandığınız kağıt miktarını azaltmak sadece maliyet etkin olmakla kalmıyor, iklim değişikliğini azaltmak için somut adımlar atıyor. Kompostlama, geri dönüşüm ve depolama gibi diğer atık yönetimi seçeneklerinden çok daha fazlası, kaynak azaltma, iklim değişikliğindeki saati geri döndürmeye yardımcı olur.

Kaynak Azaltma nedir?

Genellikle atık önleme olarak adlandırılan kaynak azaltma, belediye katı atık haline getirmeden önce miktarını veya toksisitesini azaltmak için malzeme veya ürünlerin (ambalaj dahil) tasarım, imalat, satın alma veya kullanımındaki herhangi bir değişikliktir. Kaynak indirgeme, ürünlerin veya malzemelerin yeniden kullanımını da içerir.

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltma Emisyonları

Kağıt ürünleri, kaynak azaldığında, hasat edilecek ağaçlar ayakta kalır ve büyümeye devam ederler, böylece ek karbon dioksiti atmosferden temizlerler.

Ne yapabilirsin?

Ortalama vatandaş sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak için ne yapabilir? Fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonları enerji ve ulaşım verimliliği ile azaltmanın yanı sıra, kaynak azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm yoluyla iklim etkilerini en aza indirmeye de yardımcı olabiliriz. Bu, doğrudan azaltılmış sera gazı emisyonlarına dönüştüren enerjiden tasarruf sağlar. Dünyayı ve atmosferini korumak için hepimizin sorumluluk almalıyız.

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın