Kedilerdeki parazit sizi öldürebilir ya da kişiliğinizi değiştirebilir!

1 dakika tahmini okuma süresi

İnsanlarda kalıcı kişilik değişikliklerine neden olabilen ve daha yüksek şizofreni, intihar ve diğer nörolojik durumlar ile ilişkili olan T. gondii adı verilen kedi dışkılarında bulunan bir parazit vardır.

Toxoplasma gondii (/ ˈtɒksoʊplæzmə ˈɡɒndiaɪ /), hastalık toksoplazmozuna neden olan zorunlu bir hücre içi, parazitik alveolattır. Dünya çapında bulunan T. gondii, hemen hemen tüm sıcakkanlı hayvanları enfekte edebilir, fakat evcil kediler gibi kediler, parazitin cinsel üremeye maruz kaldığı bilinen tek bilinen konaklardır.

image

T. gondii’nin, enfekte olmuş kemirgenlerin davranışlarını, kemirgenlerin kediler tarafından avlanma şansını arttıracak şekilde değiştirdiği gösterilmiştir. Bu “manipülasyon hipotezi” için destek, T. gondii ile enfekte olmuş sıçanların, kedi idrarına karşı azalmış bir nefrete sahip olduğunu gösteren çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Kediler, T. gondii’nin yaşam döngüsünü tamamlamak ve başlamak için cinsel olarak yeniden üretebileceği tek konaklardır, çünkü bu davranışsal manipülasyonların, parazitin üreme başarısını arttıran evrimsel uyarlamalar olduğu düşünülmektedir.

Bazı çalışmalarda enfekte insanlarda hafif davranışsal veya kişiliksel değişikliklerin ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür ve parazit ile enfeksiyon yakın zamanda birtakım nörolojik bozukluklar, özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk ile ilişkilendirilmiştir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada, erişkinlerde hem travma hem de eğitimsel başarıya yönelik kontrolleri olan regresyon modelinde hem T. gondii hem de Helicobacter pylori tarafından eklem enfeksiyonu ile ilişkili bilişsel eksiklikler bulunmuştur. Bu nörolojik fenomenlerle latent toksoplazmoz arasındaki nedensel bir ilişki henüz belirlenmemesine rağmen, ön bulguları, T. gondii enfeksiyonunun farelerde gözlemlenen insan beynindeki aynı değişikliklerin bazılarını indükleyebileceğini düşündürmektedir.

Bu sayede kedi bir insanı öldürebiliyor veya davranışsal bozukluklar gibi kişilik bozuklukları oluşturabiliyor. Kediler gerçekten parazit konusunda dikkat edilmesi gereken hayvanlar.

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın