Derinlik algılayamamak: Stereo körlüğü

Şu süreden az: 1 dakika tahmini okuma süresi

Bir göz kusuru olan stereo körlük, çevreyi 2 boyutlu görmek anlamına gelmektedir, kişi derinliği algılayamaz.

Tek bir iş gören gözü olan bireylerin her zaman bu koşulu vardır; iki gözün düzgün çalışmadığı durumlarda durum da ortaya çıkar.

image

İki sağlıklı gözü olan stereokör kişiler normalde gelişmiş görme yeteneğinden daha az olsa da binoküler görme kullanırlar. Bu, sterekör deneklerin, simüle edilmiş şeffaf bir silindirin dönüş yönünü değerlendirmekle görevlendirildiği bir çalışmada gösterildi: tercih edilen gözlerini kullanırken daha kötü, iki göz kullanırken daha iyi performans gösterildi. Ayrıca, tamamen binoküler hareket uyaranları, stereokör kişilerin kendi kendine hareket hissini etkilemektedir. Bazı durumlarda, her göz, görüş alanının bir tarafı için çevresel görüşe katkıda bulunabilir. Bunun ortak bir nedeni çocukluğun ‘tembel gözüdür’; bir gözün alışkanlık dışı kullanılması, görsel yolağının binoküler olarak duyarlı hücrelerinin kısmen işlevsiz hale gelmesine ve dolayısıyla görüntüleri stereo derinlikte izleme yeteneğini azaltmasına neden olabilir.

Bilim insanlarına göre stereo körlüğe sahip olma yüzdesinin en yüksek olduğu grup ressamlar. Bununla beraber, dünya nüfusunun yaklaşık %10’unun stereo kör olduğu düşünülüyor.

Stereo Körlük testi
1- Parmağınızı kaldırıp noktayla denkleyin.
2- Noktaya odaklanın.
3- Parmağınıza odaklanın.

image

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın