İnsanlar, düşüncelerini, zihinsel imgelerini ve hayallerini şekillendirmeye başladığı bir etkinliğe çok fazla zaman ve dikkat sarf ettiğinde ortaya çıkan etki: Tetris Etkisi

1 dakika tahmini okuma süresi

Tetris etkisi (Tetris Sendromu olarak da bilinir), insanların düşüncelerini, zihinsel imgelerini ve hayallerini şekillendirmeye başladığı bir faaliyete çok fazla zaman ve dikkat sarf ettiğinde ortaya çıkar. Adını video oyunu Tetris’ten alır.

Tetris etkisi diğer video oyunları ile de ortaya çıkabilir. Ayrıca, bir yapboz yaptıktan sonra kavisli çizgilerin yanılsaması gibi video olmayan oyunlarla veya hız korsanları arasında ortak olan Rubik Küp algoritmalarının istem dışı zihinsel görselleştirilmesiyle de ortaya çıktığı bilinmektedir.

Tetris’i uzun bir süredir oynatan insanlar kendilerini gerçek dünyadaki farklı şekillerin bir süpermarket rafındaki kutular, bir sokaktaki binalar veya üretilen ve yerine düşen halüsinasyon parçaları gibi birbirine uydurma şekillerini düşünebilirler, hem de görünmez bir düzende. Bu anlamda, Tetris etkisi bir alışkanlık biçimidir. Ayrıca insanlar uykuya sürüklendiğinde ve gözlerini kapattıklarında düşen tetromino görüntülerini gördüklerinde tetrominlerin düştüğünü hayal edebilirler. Bu anlamda, Tetris etkisi hipnogogik bir görüntü biçimidir.

image

Bu algısal seviyede, denizde tekne ve ayaklarınızı düşünün. Denizde uzun süreler geçirdikten sonra bir insan, hayali sallanma hareketini algılayabilir, bu hareketleri yapan tekneye sürekli olarak uyum sağlamaya alışmış hale gelmiştir (Kendini hareket etme yanılsaması ya da optik illüzyon). Bu örnek bir çeşit Tetris etkisidir.

Deneyler

2009 yılında, Tetris etkisi ile ilgili BioMed Central (BMC) çalışması, deneklerin beyinlerini taramak için bir MRI kullandı. Deneme, günde 30 dakika Tetris oynayan ve diğeri hiç oynamamış olan grup olan iki grup insanı test etti. Araştırmacılar, MRI görüntülerini kullanarak, bu oyunu oynayan deneklerin gri maddesinin, daha önce hiç çalmamış olanlara kıyasla, kalınlaştığını buldular. Sonuç, bu oyunun hafıza kapasitesi gibi şeyleri geliştiren fiziksel bilişsel gelişmeden sorumlu olduğunu kanıtlamaktadır. Tetrisin, kalınlaşarak beyin maddesinin bu esnekliği üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. BMC çalışmasına göre, gri madde plastisitesini beynin verimliliğine bağlamaktadır, ancak bu iddiaların şu anda yayınlanmış olduğu konusunda hiçbir araştırma yapılmamıştır. Tetris çalmanın beyninizi daha verimli çalışmasına izin vermek gibi beyni sağlıklı bir şekilde etkilediği varsayılabilir.

Bir başka 2009 Oxford çalışması Tetris benzeri video oyunlarının oynanmasının travmatik anıların gelişmesini engellemeye yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. Travmatik olaydan hemen sonra video oyunu tedavisi oynanırsa, travmatik görüntülerin zihinsel olarak yeniden okunmasını önlemek için Tetris şekilleriyle uğraşmak yeterlidir, böylece travmatik anımsatıcıların doğruluğu, yoğunluğu ve sıklığı azalır. Çalışmayı yöneten Dr. Emily Holmes, “Travmadan sonraki dönemde duyusal anıların nasıl şekillendiğini ve dolayısıyla daha sonra yaşanan geri dönüşlerin sayısını azalttığını özellikle öneriyoruz” diye özetliyor.

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın