Yapay Zeka ile Metin Duygu Analizi - Python ve Keras

28 dakika tahmini okuma süresi

Yapay Zeka ile Metin Duygu Analizi

İçerikler

 • Veri Kümesi Seçme
 • Temel Model Tanımlama
 • (Derin) Yapay Sinir Ağları Üzerine Bir Astar
 • Keras Tanıtımı
 • Keras’ı Yükleme
 • İlk Keras Modeliniz
 • Sözcük Yerleştirme Nedir?
 • Tek Sıcak Kodlama
 • Word Yerleştirme
 • Keras Gömme Katmanı
 • Ön Hazır Word Gömülerini Kullanma
 • Evrişimli Sinir Ağları (CNN)
 • Hiperparametreler Optimizasyonu
 • Sonuç

Projenizdeki insanların ruh halini bildiğinizi düşünün. Bu öğreticiden sonra, bunu yapacak donanıma sahip olacaksınız. Bunu yaparken, (derin) sinir ağlarının mevcut gelişmelerini ve metne nasıl uygulanabileceğini kavrayacaksınız.

Makine öğrenimi ile metinden ruh halini okumaya duyarlılık analizi (sentiment analysis) denir ve metin sınıflandırmasında öne çıkan kullanım durumlarından biridir. Bu, doğal dil işlemenin (NLP) çok aktif bir araştırma alanına girmektedir. Metin sınıflandırmasının diğer yaygın kullanım örnekleri arasında spam tespiti, müşteri sorgularının otomatik olarak etiketlenmesi ve metnin tanımlı konulara ayrılması yer alır. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

Veri Kümesi Seçmek

Maalesef, Türkçe bir veri seti yok. İngilizce olarak UCI Machine Learning Depository’u indirebilirsiniz. Veri kümesi IMDb, Amazon ve Yelp’den etiketli incelemeler içeriyor. Olumsuz bir duygu için 0 ve olumlu bir duygu için 1 ile işaretlendi.

Biz bu yazıda sadece IMDb verilerini ele aldık.

Dosyayı bir data klasörüne aktarın ve Pandas ile çağırın:

import pandas as pd

sozluk = {'yelp':  'data/sentiment_analysis/yelp_labelled.txt',
         'amazon': 'data/sentiment_analysis/amazon_cells_labelled.txt',
         'imdb':  'data/sentiment_analysis/imdb_labelled.txt'}

df_list = []
for kaynak, dosyayolu in sozluk.items(): #Sözlükteki verilerin kaynak ve dosya yolu için
  df = pd.read_csv(dosyayolu, names=['sentence', 'label'], sep='\t') #Dosya yolunu oku ve sütunları isimlendir, \t yani boşluk noktasında ayır
  df['source'] = source # Kaynak adlı sütun ekler
  df_list.append(df) #df_list'e df yi ekle

df = pd.concat(df_list)
print(df.iloc[0])

print(df.iloc[0]) çıktısı:

sentence  A very, very, very slow-moving, aimless movie ...
label                            0
Name: 0, dtype: object

Bu veri seti ile, bir cümlenin duygu analizini tahmin etmek için bir model eğitebilirsiniz. Bunu yapmanın bir yolu, her cümledeki her kelimenin sıklığını saymak ve bu sayımı veri kümesindeki tüm sözcük kümesine geri bağlamaktır. Verileri alarak ve tüm cümlelerdeki tüm kelimelerden bir kelime hazinesi oluşturarak başlayacaksınız. Metin koleksiyonuna NLP’de korpus da denir.

Hemen örnek verelim. Aşağıdaki iki cümleniz olduğunu düşünün:

sentences = ['John likes ice cream', 'John hates chocolate.']

Cümleleri vektörleştirmek için scikit-learn kütüphanesi tarafından sağlanan CountVectorizer’ı kullanacağız. Her cümlenin kelimelerini alır ve cümledeki tüm benzersiz kelimelerin bir sözlüğünü oluşturur. Bu kelime daha sonra kelimelerin sayımının bir özellik vektörü oluşturmak için kullanılabilir:

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

vectorizer = CountVectorizer(min_df=0, lowercase=False)
vectorizer.fit(sentences)
vectorizer.vocabulary_ 
{'John': 0, 'chocolate': 1, 'cream': 2, 'hates': 3, 'ice': 4, 'likes': 5} #Çıktı

Önceki iki cümleyi alıp CountVectorizer ile dönüştürdüğünüzde, cümlenin her kelimesinin sayısını temsil eden bir vektör elde edersiniz:

vectorizer.transform(sentences).toarray()
array([[1, 0, 1, 0, 1, 1],
    [1, 1, 0, 1, 0, 0]])

Örneğin, yukarıdaki ilk öğeye bakarsanız, her iki vektörün de 1 olduğunu görebilirsiniz. Bu, iki cümlenin de John oluşumunu taşıdığı anlamına gelir.

Bu, Kelime Torbası (Bag-of-words) modeli olarak kabul edilir. Her belge bir vektör olarak temsil edilir. Bu vektörleri artık bir makine öğrenme modeli için özellik vektörleri olarak kullanabilirsiniz. Bu, bizi bir temel model belirleyerek bir sonraki bölümümüze götürür.

Temel Model Tanımlama

Makine öğrenimi ile çalışırken, önemli bir adım temel bir model tanımlamaktır. Temel modeli, daha sonra test etmek istediğiniz daha gelişmiş modellerle karşılaştırma olarak kullanacaksınız.

İlk olarak, verileri doğruluğu değerlendirmenize ve modelinizin iyi genelleşip genelleşmediğine bakmanıza olanak tanıyan bir eğitim ve test setine bölebilirsiniz. Bu, modelin daha önce görmediği veriler üzerinde iyi performans gösterip gösteremeyeceği anlamına gelir.

Aşırı uydurma, bir modelin eğitim verileri üzerinde çok iyi eğitilmiş olmasıdır. Aşırı uyumdan kaçınmak istersiniz, çünkü bu modelin çoğunlukla eğitim verilerini ezberlediği anlamına gelir. Bu, egzersiz verilerinde büyük bir doğruluk, ancak test verilerinde düşük bir doğruluk anlamına gelir.

Birleştirilmiş veri setimizden çıkardığımız Yelp veri setini alarak başlıyoruz. Oradan cümleleri ve etiketleri alıyoruz. .Values, bu bağlamda çalışması daha kolay olan bir Pandas Series nesnesi yerine bir NumPy dizisi döndürür:

from sklearn.model_selection import train_test_split

df_yelp = df[df['source'] == 'yelp']

sentences = df_yelp['sentence'].values
y = df_yelp['label'].values

sentences_train, sentences_test, y_train, y_test = train_test_split(sentences, y, test_size=0.25, random_state=1000)

Burada cümleleri vektörleştirmek için önceki BOW modelinde tekrar kullanacağız. Bu görev için CountVectorizer’ı tekrar kullanabilirsiniz. Egzersiz sırasında test verileri bulunmayabileceğinden, yalnızca egzersiz verilerini kullanarak kelime haznesi oluşturabilirsiniz. Bu kelimeleri kullanarak eğitim ve test setinin her bir cümlesine yönelik özellik vektörleri oluşturabilirsiniz:

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

vectorizer = CountVectorizer()
vectorizer.fit(sentences_train)

X_train = vectorizer.transform(sentences_train)
X_test = vectorizer.transform(sentences_test)

Ortaya çıkan özellik vektörlerinin, tren testi bölünmesinden sonra sahip olduğumuz eğitim örneği sayısı olan 750 örneğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Her örnek, kelime büyüklüğünde 1714 boyuta sahiptir. Ayrıca, seyrek bir matris aldığımızı görebilirsiniz. Bu, yalnızca sıfır olmayan elemanlara sahip matrisler için optimize edilmiş ve sadece sıfır olmayan elemanların kaydını yükleyen hafıza yükünü azaltan bir veri türüdür.

CountVectorizer, cümleleri daha önce kelime bilgisinde gördüğünüz gibi bir dizi jetona ayıran tokenizasyon gerçekleştirir. Ayrıca noktalama işaretlerini ve özel karakterleri kaldırır ve her kelimeye başka ön işlemler uygulayabilir. İsterseniz, CountVectorizer ile NLTK kitaplığından özel bir belirteç kullanabilir veya modelinizin performansını artırmak için keşfedebileceğiniz herhangi bir sayıda özelleştirmeyi kullanabilirsiniz.

Kullanacağımız sınıflandırma modeli, matematiksel olarak aslında girdi özelliği vektörüne dayanarak 0 ile 1 arasında bir gerileme biçimini ifade eden basit ama güçlü bir doğrusal model olan lojistik regresyon. Bir kesme değeri (varsayılan olarak 0,5) belirtilerek, sınıflandırma için regresyon modeli kullanılır. LogisticRegression sınıflandırıcısını sağlayan scikit-learn kütüphanesini tekrar kullanabilirsiniz:

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

classifier = LogisticRegression()
classifier.fit(X_train, y_train)
score = classifier.score(X_test, y_test)

print("Accuracy:", score)
Accuracy: 0.796

Lojistik regresyonun% 79,6’lık etkileyici bir seviyeye ulaştığını görebilirsiniz, ancak bu modelin sahip olduğumuz diğer veri kümelerinde nasıl performans gösterdiğine bir göz atalım. Bu komut dosyasında, sahip olduğumuz her veri kümesi için tüm işlemi gerçekleştirir ve değerlendiririz:

for source in df['source'].unique():
  df_source = df[df['source'] == source]
  sentences = df_source['sentence'].values
  y = df_source['label'].values

  sentences_train, sentences_test, y_train, y_test = train_test_split(
    sentences, y, test_size=0.25, random_state=1000)

  vectorizer = CountVectorizer()
  vectorizer.fit(sentences_train)
  X_train = vectorizer.transform(sentences_train)
  X_test = vectorizer.transform(sentences_test)

  classifier = LogisticRegression()
  classifier.fit(X_train, y_train)
  score = classifier.score(X_test, y_test)
  print('{} verisi için doğruluk payı: {:.4f}'.format(source, score))

İşte sonuçlar:

yelp verisi için doğruluk payı: 0.7960
amazon verisi için doğruluk payı: 0.7960
imdb verisi için doğruluk payı: 0.7487

(Derin) Yapay Sinir Ağları Üzerine Bir Sentez

AI araştırmacıları, AI’nın insan seviyesindeki performansı aşacağında birbirleriyle anlaşamadıklarını kabul ettiler. Bu makaleye göre hala biraz zamanımız olmalı.

Böylece sinir ağlarının nasıl çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Sinir ağlarına zaten aşinaysanız, Keras’ı içeren bölümlere atlamaktan çekinmeyin.

Bu makalede, tekillik konusunda endişelenmenize gerek yok, ancak (derin) sinir ağları yapay zekadaki son gelişmelerde çok önemli bir rol oynuyor. Her şey 2012’de ünlü ImageNet Challenge’daki önceki tüm modellerden daha iyi performans gösteren Geoffrey Hinton ve ekibi tarafından ünlü bir kağıtla başladı.

Geoffrey Hinton ve ekibi, bu eğitimde de ele alacağımız evrişimli bir sinir ağı (CNN) kullanarak önceki modelleri yenmeyi başardı.

O zamandan beri sinir ağları sınıflandırma, regresyon ve hatta üretken modelleri içeren çeşitli alanlara taşındı. En yaygın alanlar bilgisayarla görme, ses tanıma ve doğal dil işlemeyi (NLP) içerir.

Sinir ağları veya bazen yapay sinir ağı (YSA) veya ileri beslemeli sinir ağı olarak adlandırılan, insan beynindeki sinir ağlarından belirsiz bir şekilde esinlenen hesaplama ağlarıdır. Aşağıdaki grafikte olduğu gibi bağlı nöronlardan (düğüm olarak da adlandırılır) oluşurlar.

Özellik vektörlerinizde beslediğiniz bir giriş nöronları katmanı ile başlarsınız ve değerler daha sonra gizli bir katmana iletilir. Her bağlantıda, değeri ileri doğru besliyorsunuz, değer bir ağırlıkla çarpılır ve değere bir sapma eklenir. Bu her bağlantıda olur ve sonunda bir veya daha fazla çıkış düğümü olan bir çıkış katmanına ulaşırsınız.

İkili bir sınıflandırmaya sahip olmak istiyorsanız, bir düğümü kullanabilirsiniz, ancak birden fazla kategoriniz varsa, her kategori için birden çok düğüm kullanmalısınız:

Yapay sinir ağları

İstediğiniz kadar gizli katmanınız olabilir. Aslında, birden fazla gizli katmanı olan bir sinir ağı, derin bir sinir ağı olarak kabul edilir. Endişelenmeyin: Burada sinir ağları ile ilgili matematiksel derinliklere girmeyeceğiz. Ancak, ilgili matematik hakkında sezgisel bir görsel anlayış elde etmek istiyorsanız, Grant Sanderson’ın YouTube Oynatma Listesine göz atabilirsiniz.

Karşınızda Keras

Keras, François Chollet’in Tensorflow (Google), Theano veya CNTK (Microsoft) üzerinde çalışabilen derin bir öğrenme ve sinir ağları API’ıdır. Python ile Derin Öğrenme François Chollet’in harika kitabını alıntılamak için:

Keras, derin öğrenme modelleri geliştirmek için üst düzey yapı taşları sağlayan, model düzeyinde bir kütüphanedir. Tensör manipülasyonu ve farklılaşması gibi düşük seviyeli işlemleri ele almaz. Bunun yerine, Keras’ın arka uç motoru olarak hizmet veren özel, iyi optimize edilmiş bir tensör kütüphanesine güvenir.

Her katmanı ve parçayı kendi başınıza uygulamak zorunda kalmadan sinir ağlarını denemeye başlamak için harika bir yoldur. Örneğin, Tensorflow harika bir makine öğrenimi kütüphanesidir, ancak bir modelin çalışması için çok sayıda kaynak plakası uygulamanız gerekir.

Keras Kurulumu

$ pip install keras

İlk Keras Modelimiz

from keras.models import Sequential
from keras import layers

input_dim = X_train.shape[1] # Number of features

model = Sequential()
model.add(layers.Dense(10, input_dim=input_dim, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))

Modelin eğitimine başlamadan önce, öğrenme sürecini yapılandırmanız gerekir. Bu işlem, .compile() yöntemi ile yapılır. Bu yöntem, optimize edici ve kayıp işlevini belirtir.

Ayrıca, daha sonra değerlendirme için kullanılabilecek bir metrik listesi ekleyebilirsiniz, ancak bunlar eğitimi etkilemez. Bu durumda, ikili çapraz entropiyi ve Adam optimizatörünü kullanmak istiyoruz. Keras ayrıca modele ve eğitim için mevcut parametrelerin sayısına genel bir bakış sağlamak için kullanışlı bir .summary() işlevi içerir:

model.compile(loss='binary_crossentropy', 
        optimizer='adam', 
        metrics=['accuracy'])
model.summary()

Sonuç:
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape     Param #  
=================================================================
dense_1 (Dense)       (None, 10)      17150   
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 1)       11    
=================================================================
Total params: 17,161
Trainable params: 17,161
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

İlk katman için 8575, bir sonrakinde 6 başka parametremizin olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar nereden geldi?

Her özellik vektörü için 1714 boyutumuz var ve sonra 5 düğümümüz var. Her özellik boyutu ve 1714 * 5 = 8570 parametrelerini oluşturan her düğüm için ağırlıklara ihtiyacımız var ve sonra her düğüm için 5 kat daha fazla bir önyargıya sahibiz, bu da bize 8575 parametrelerini getirir. Son düğümde, başka bir 5 ağırlığımız ve bir önyargı var, bu da bizi 6 parametreye götürüyor.

Temiz! Neredeyse bitti. Şimdi egzersizinize .fit() işlevi ile başlamanın zamanı geldi.

Sinir ağlarındaki eğitim yinelemeli bir süreç olduğundan, eğitim tamamlandıktan sonra durmaz. Modelin eğitim almasını istediğiniz yineleme sayısını belirtmeniz gerekir. Tamamlanan yinelemelere genellikle çağ (epochs) denir. Her çağdan sonra eğitim kaybı ve doğruluğunun nasıl değiştiğini görebilmek için 100 dönem boyunca çalıştırmak istiyoruz.

Seçiminiz için bir diğer parametre toplu iş boyutudur. Parti boyutu bir dönemde kaç örnek kullanmak istediğimizden sorumludur, yani bir ileri / geri geçişte kaç örnek kullanılır. Bu, daha az çağa ihtiyaç duyduğu için hesaplama hızını arttırır, ancak daha fazla belleğe ihtiyaç duyar ve model daha büyük toplu boyutlarla bozulabilir. Küçük bir eğitim setimiz olduğundan, bunu düşük bir parti boyutuna bırakabiliriz:

history = model.fit(X_train, y_train,
           epochs=100,
           verbose=False,
           validation_data=(X_test, y_test)
           batch_size=10)

Şimdi modelin doğruluğunu ölçmek için .evaluate() yöntemini kullanabilirsiniz. Bunu hem egzersiz verileri hem de test verileri için yapabilirsiniz. Egzersiz verilerinin test verileri için olduğundan daha yüksek bir doğruluğa sahip olmasını bekliyoruz. Daha uzun bir sinir ağı eğitirseniz, aşırı takılmaya başlaması daha olasıdır.

.fit() yöntemini yeniden çalıştırırsanız, önceki eğitimden hesaplanan ağırlıklarla başlayacağınızı unutmayın. Modeli tekrar eğitmeye başlamadan önce modeli tekrar derlediğinizden emin olun. Şimdi doğruluk modelini değerlendirelim:

loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))

Sonuç:
Training Accuracy: 1.0000
Testing Accuracy: 0.7960

Modelin, eğitim seti için %100 doğruluğa ulaştığından fazla takıldığını görebilirsiniz. Ancak, bu model için epoch sayısı oldukça fazla olduğu için bu bekleniyordu. Bununla birlikte, test setinin doğruluğu, ilerlememiz açısından büyük bir adım olan BOW modeliyle önceki lojistik Regresyonumuzu zaten aştı.

Hayatınızı kolaylaştırmak için, Geçmiş geri aramasına dayalı eğitim ve test verilerinin kaybını ve doğruluğunu görselleştirmek için bu küçük yardımcı işlevini kullanabilirsiniz. Her Keras modeline otomatik olarak uygulanan bu geri arama, .fit() yöntemine eklenebilecek kaybı ve ek metrikleri kaydeder. Bu durumda, sadece doğrulukla ilgileniyoruz. Bu yardımcı işlev matplotlib çizim kütüphanesini kullanır:

import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('ggplot')

def plot_history(history):
  acc = history.history['acc']
  val_acc = history.history['val_acc']
  loss = history.history['loss']
  val_loss = history.history['val_loss']
  x = range(1, len(acc) + 1)

  plt.figure(figsize=(12, 5))
  plt.subplot(1, 2, 1)
  plt.plot(x, acc, 'b', label='Training acc')
  plt.plot(x, val_acc, 'r', label='Validation acc')
  plt.title('Training and validation accuracy')
  plt.legend()
  plt.subplot(1, 2, 2)
  plt.plot(x, loss, 'b', label='Training loss')
  plt.plot(x, val_loss, 'r', label='Validation loss')
  plt.title('Training and validation loss')
  plt.legend()

Bu işlevi kullanmak için, geçmiş sözlüğü içinde toplanan doğruluk ve kayıpla plot_history() öğesini çağırmanız yeterlidir:

plot_history()

Eğitim seti %100 doğruluğa ulaştığından modelimizi çok uzun süredir eğittiğimizi görebilirsiniz. Modelin ne zaman takılmaya başladığını görmenin iyi bir yolu, doğrulama verilerinin kaybının tekrar artmaya başlamasıdır. Bu, modeli durdurmak için iyi bir nokta olma eğilimindedir. Bunu bu eğitimde yaklaşık 20-40 dönem görebilirsiniz.

Not: Sinir ağlarını eğitirken ayrı bir test ve doğrulama seti kullanmalısınız. Genellikle yapacağınız en yüksek doğrulama doğruluğuna sahip modeli almak ve daha sonra modeli test setiyle test etmektir. Bu, modele uymamanızı sağlar. En iyi modeli seçmek için doğrulama setini kullanmak, yüzlerce içinden en iyi test sonucunu üreten sonucu almak için bir veri sızıntısı (veya "hile") biçimidir. Veri kaçağı, eğitim veri seti dışındaki bilgiler modelde kullanıldığında meydana gelir.

Bu durumda, daha küçük bir numune boyutuna sahip olduğumuz için test ve doğrulama setimiz aynıdır. Daha önce ele aldığımız gibi, (derin) sinir ağları çok sayıda örneğiniz olduğunda en iyi performansı verir. Bir sonraki bölümde, kelimeleri vektör olarak göstermenin farklı bir yolunu göreceksiniz. Bu, kelimeleri yoğun vektörler olarak nasıl temsil edeceğinizi göreceğiniz kelimelerle çalışmanın çok heyecan verici ve güçlü bir yoludur.

Sözcük Yerleştirme Nedir?

Metin, hava durumu verilerinde veya finansal verilerinizde bulunan zaman serisi verilerine benzer bir dizi veri türü olarak kabul edilir. Önceki BOW modelinde, bir kelime dizisinin tamamını tek bir özellik vektörü olarak nasıl temsil edeceğinizi gördünüz. Şimdi her bir kelimeyi vektör olarak nasıl temsil edeceğinizi göreceksiniz. Metni vektörleştirmenin çeşitli yolları vardır, örneğin:

 • Her kelime ile bir vektör olarak temsil edilen kelimeler
 • Her karakterle vektör olarak temsil edilen karakterler
 • Bir vektör olarak temsil edilen N-gram kelime / karakter (N-gram, metinde birbirini izleyen birden fazla kelime / karakterden oluşan çakışan gruplardır)

Bu öğreticide, sinir ağlarında metni kullanmanın yaygın yolu olan kelimeleri vektör olarak göstermeyle nasıl başa çıkacağınızı göreceksiniz. Bir kelimeyi vektör olarak göstermenin iki olası yolu, tek etkin kodlama ve sözcük düğünleridir.

One-Hot Encoding

Bir kelimeyi bir vektör olarak temsil etmenin ilk yolu, basitçe kodlama adı verilen bir kodlama oluşturmaktır.

Bu şekilde, her kelime için, kelime haznesinde bir nokta olduğu için, bire ayarlanan sözcüğün karşılık gelen noktası hariç, her yerde sıfırlı bir vektör var. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu her kelime için oldukça büyük bir vektör olabilir ve kelimeler arasındaki ilişki gibi herhangi bir ek bilgi vermez.

Diyelim ki aşağıdaki örnekteki gibi bir şehirler listeniz var:

cities = ['London', 'Berlin', 'Berlin', 'New York', 'London']
>>> cities
['London', 'Berlin', 'Berlin', 'New York', 'London']
Şehir listesini aşağıdaki gibi kategorik tamsayı değerlerine kodlamak için scikit-learn ve LabelEncoder kullanabilirsiniz:

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

encoder = LabelEncoder()
city_labels = encoder.fit_transform(cities)
>>> city_labels
array([1, 0, 0, 2, 1])

Bu gösterimi kullanarak, scikit-learn tarafından sağlanan OneHotEncoder aracını kullanarak daha önce aldığımız kategorik değerleri bir sıcak kodlanmış sayısal diziye kodlayabiliriz. OneHotEncoder, her bir kategorik değerin ayrı bir satırda olmasını beklediğinden diziyi yeniden şekillendirmeniz gerekir, ardından kodlayıcıyı uygulayabilirsiniz:

from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder

encoder = OneHotEncoder(sparse=False)
city_labels = city_labels.reshape((5, 1))
encoder.fit_transform(city_labels)
array([[0., 1., 0.],
    [1., 0., 0.],
    [1., 0., 0.],
    [0., 0., 1.],
    [0., 1., 0.]])

Kategorik tamsayı değerinin dizinin 1 ve geri kalanı 0 olduğunu temsil ettiğini görebilirsiniz. Bu genellikle sayısal bir değer olarak temsil edemediğiniz ancak yine de kullanmak istediğiniz kategorik bir özelliğiniz olduğunda kullanılır makine öğreniminde. Bu kodlama için bir kullanım örneği elbette bir metindeki kelimelerdir, ancak en belirgin şekilde kategoriler için kullanılır. Bu kategoriler örneğin şehir, departman veya diğer kategoriler olabilir.

Word Embeddings (Sözcük Gömme)

Bu yöntem, sözcükleri, sabit kodlanmış tek sıcak kodlamanın aksine eğitilen yoğun sözcük vektörleri (kelime düğünleri olarak da bilinir) olarak temsil eder. Bu, düğün kelimesinin daha az boyuta daha fazla bilgi topladığı anlamına gelir.

Düğün kelimesinin metni bir insan gibi anlayamadığını, bunun yerine kurumda kullanılan dilin istatistiksel yapısını eşleştirdiklerini unutmayın. Amaçları anlamsal anlamı geometrik bir mekana eşlemek. Bu geometrik boşluğa gömme boşluğu denir.

Bu, gömme alanındaki sayılar veya renkler gibi benzer anlamlara benzer kelimeleri eşler. Gömme sözcükler arasındaki ilişkiyi iyi yakalarsa, vektör aritmetiği gibi şeyler mümkün olmalıdır. Bu çalışma alanındaki ünlü bir örnek, Kral - Erkek + Kadın = Kraliçe’yi haritalama yeteneğidir.

Böyle bir kelimeyi nasıl yerleştirebilirsiniz? Bunun için iki seçeneğiniz var. Bir yol, sinir ağınızın eğitimi sırasında kelime düğünlerinizi eğitmektir. Diğer yol ise, doğrudan modelinizde kullanabileceğiniz önceden hazırlanmış kelime düğünlerini kullanmaktır. Orada, bu kelime düğünlerini eğitim sırasında değiştirmeden bırakma seçeneğiniz var veya bunları da eğitiyorsunuz.

Şimdi verileri, kelime düğünleri tarafından kullanılabilecek bir biçime dönüştürmeniz gerekiyor. Keras, metninizi hazırlamak için kullanabileceğiniz metin önişleme ve dizi önişleme için birkaç kolaylık yöntemi sunar.

Bir metin kümesini tamsayılar listesine ayırabilen Tokenizer yardımcı programı sınıfını kullanarak başlayabilirsiniz. Her tam sayı sözlükteki tüm değeri kodlayan bir değerle eşleşir ve sözlükteki anahtarlar kelime terimlerinin kendisidir. Kelime büyüklüğünü ayarlamaktan sorumlu olan num_words parametresini ekleyebilirsiniz. Daha sonra en yaygın num_words kelimeleri saklanır. Önceki örnekten hazırlanan test ve eğitim verileri var:

from keras.preprocessing.text import Tokenizer

tokenizer = Tokenizer(num_words=5000)
tokenizer.fit_on_texts(sentences_train)

X_train = tokenizer.texts_to_sequences(sentences_train)
X_test = tokenizer.texts_to_sequences(sentences_test)

vocab_size = len(tokenizer.word_index) + 1 # Adding 1 because of reserved 0 index

print(sentences_train[2])
print(X_train[2])
Of all the dishes, the salmon was the best, but all were great.
[11, 43, 1, 171, 1, 283, 3, 1, 47, 26, 43, 24, 22]

Dizinleme, metinde en çok kullanılan 1 dizinden sonra gelen sözcükten görebileceğiniz şekilde sıralanır. 0 dizininin ayrıldığını ve hiçbir sözcüğe atanmadığını belirtmek önemlidir. Bu sıfır endeksi, birazdan tanıtacağım dolgu için kullanılır.

Bilinmeyen kelimeler (kelime bilgisinde olmayan kelimeler) Keras’ta word_count + 1 ile belirtilir çünkü bazı bilgileri de tutabilirler. Tokenizer nesnesinin word_index sözlüğüne bakarak her kelimenin dizinini görebilirsiniz:

for word in ['the', 'all', 'happy', 'sad']:
   print('{}: {}'.format(word, tokenizer.word_index[word]))
the: 1
all: 43
happy: 320
sad: 450

Not: Bu teknik ile scikit-learn’un CountVectorizer tarafından üretilen X_train arasındaki farka dikkat edin. CountVectorizer ile, kelime sayımlarının üst üste yığınlanmış vektörleri vardı ve her vektör aynı uzunluktaydı (toplam korpus kelimesinin boyutu). Tokenizer ile, elde edilen vektörler her metnin uzunluğuna eşittir ve sayılar sayıları belirtmez, bunun yerine tokenizer.word_index sözlüğündeki kelime değerlerine karşılık gelir.

Sahip olduğumuz bir sorun, her metin dizisinin çoğu durumda farklı kelime uzunluğuna sahip olmasıdır. Buna karşı koymak için, kelime sırasını sıfırlarla dolduran pad_sequence() yöntemini kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, sıfırlar ekler, ancak bunları eklemek istiyoruz. Genellikle sıfırların başına veya sonuna eklemeniz önemli değildir.

Ayrıca, dizilerin ne kadar süreceğini belirtmek için bir maxlen parametresi eklemek istersiniz. Bu, bu sayıyı aşan dizileri keser. Aşağıdaki kodda, dizilerin Keras ile nasıl doldurulacağını görebilirsiniz:

from keras.preprocessing.sequence import pad_sequences

maxlen = 100

X_train = pad_sequences(X_train, padding='post', maxlen=maxlen)
X_test = pad_sequences(X_test, padding='post', maxlen=maxlen)

print(X_train[0, :])
[ 1 10  3 282 739 25  8 208 30 64 459 230 13  1 124  5 231  8
 58  5 67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]

İlk değerler, önceki örneklerden öğrendiğiniz gibi kelime haznesindeki dizini temsil eder. Ayrıca, oldukça kısa bir cümleniz olduğundan, ortaya çıkan özellik vektörünün çoğunlukla sıfır içerdiğini görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Keras’ta kelime düğünleriyle nasıl çalışacağınızı göreceksiniz.

Keras Embedding Layer (Keras Gömme Katmanı)

Bu noktada, verilerimizin hala kodlanmış olduğuna dikkat edin. Keras’a birbirini takip eden görevler yoluyla yeni bir gömme alanı öğrenmesini söylemedik. Şimdi önceden hesaplanan tam sayıları alan ve bunları yoğun bir gömme vektörüne eşleyen Keras’ın Gömme Katmanını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki parametrelere ihtiyacınız olacak:

 • input_dim: kelime dağarcığının boyutu
 • output_dim: yoğun vektörün boyutu
 • input_length: dizinin uzunluğu Gömme katmanıyla artık birkaç seçeneğimiz var. Bunun bir yolu gömme katmanının çıktısını almak ve Yoğun bir katmana takmak olabilir. Bunu yapmak için aralarına Yoğun katman için sıralı girdiyi hazırlayan bir Düzleştir katmanı eklemeniz gerekir:
from keras.models import Sequential
from keras import layers

embedding_dim = 50

model = Sequential()
model.add(layers.Embedding(input_dim=vocab_size, 
              output_dim=embedding_dim, 
              input_length=maxlen))
model.add(layers.Flatten())
model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam',
       loss='binary_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])
model.summary()

Sonuçlar:

_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_8 (Embedding)   (None, 100, 50)      87350   
_________________________________________________________________
flatten_3 (Flatten)     (None, 5000)       0     
_________________________________________________________________
dense_13 (Dense)       (None, 10)        50010   
_________________________________________________________________
dense_14 (Dense)       (None, 1)         11    
=================================================================
Total params: 137,371
Trainable params: 137,371
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Artık eğitilecek 87350 yeni parametremizin olduğunu görebilirsiniz. Bu sayı, embedding_dim öğesinin vocab_size kezinden gelir. Gömme tabakasının bu ağırlıkları rastgele ağırlıklar ile başlatılır ve daha sonra eğitim sırasında geri yayılım yoluyla ayarlanır. Bu model kelimeleri girdi vektörleri olarak cümle sırasına göre alır. Aşağıdakilerle eğitebilirsiniz:

history = model.fit(X_train, y_train,
          epochs=20,
          verbose=False,
          validation_data=(X_test, y_test),
          batch_size=10)
loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
plot_history(history)

Sonuçlar: 
Training Accuracy: 0.5100
Testing Accuracy: 0.4600

İlk model için doğruluk ve kayıp

Bu, performansta görebileceğiniz gibi sıralı verilerle çalışmanın genellikle güvenilir olmayan bir yoludur. Sıralı verilerle çalışırken, mutlak konum bilgisi yerine yerel ve sıralı bilgilere bakan yöntemlere odaklanmak istersiniz.

Yerleştirme işlemleriyle çalışmanın başka bir yolu da yerleştirme işleminden sonra bir MaxPooling1D / AveragePooling1D veya GlobalMaxPooling1D / GlobalAveragePooling1D katmanı kullanmaktır. Havuzlama katmanlarını, gelen özellik vektörlerini altörneklemenin (boyutunu küçültmenin bir yolu) olarak düşünebilirsiniz.

Maksimum havuzlama durumunda, her özellik boyutu için havuzdaki tüm özelliklerin maksimum değerini alırsınız. Ortalama havuzlama durumunda ortalamayı alırsınız, ancak maksimum havuzlama büyük değerleri vurguladığı için daha yaygın olarak kullanılır.

Global maks / ortalama havuzlama, tüm özelliklerin maksimum / ortalamasını alırken, diğer durumda havuz boyutunu tanımlamanız gerekir. Keras’ın sıralı modele ekleyebileceğiniz kendi katmanı vardır:

from keras.models import Sequential
from keras import layers

embedding_dim = 50

model = Sequential()
model.add(layers.Embedding(input_dim=vocab_size, 
              output_dim=embedding_dim, 
              input_length=maxlen))
model.add(layers.GlobalMaxPool1D())
model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam',
       loss='binary_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])
model.summary()

Sonuç:

_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_9 (Embedding)   (None, 100, 50)      87350   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d_5 (Glob (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_15 (Dense)       (None, 10)        510    
_________________________________________________________________
dense_16 (Dense)       (None, 1)         11    
=================================================================
Total params: 87,871
Trainable params: 87,871
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Eğitim prosedürü değişmeyecektir:

history = model.fit(X_train, y_train,
          epochs=50,
          verbose=False,
          validation_data=(X_test, y_test),
          batch_size=10)
loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
plot_history(history)

Sonuç:
Training Accuracy: 1.0000
Testing Accuracy: 0.8050

Hazır Eğitilmiş Sözcük Gömülerini Kullanma

Çözmek istediğimiz daha büyük modele eklenen ortak öğrenim kelimesi düğünlerinin bir örneğini gördük.

Bir alternatif, çok daha büyük bir korpus kullanan önceden hesaplanmış bir gömme alanı kullanmaktır. Kelime düğünlerini büyük bir metin topluluğunda eğiterek önceden hesaplamak mümkündür. En popüler yöntemler arasında Google tarafından geliştirilen Word2Vec ve Stanford NLP Group tarafından geliştirilen GloVe (Word Temsilciliği için Global Vektörler) bulunmaktadır.

Bunların aynı amaç için farklı yaklaşımlar olduğunu unutmayın. Word2Vec bunu sinir ağları kullanarak başarır ve GloVe bunu bir ortak oluşum matrisi ile ve matris çarpanlarına ayırma ile başarır. Her iki durumda da boyutsal azaltma ile uğraşıyorsunuz, ancak Word2Vec daha doğru ve GloVe’un hesaplanması daha hızlı.

Bu öğreticide, boyutları Google tarafından sağlanan Word2Vec kelime düğünlerinden daha yönetilebilir olduğu için Stanford NLP Grubu’ndan GloVe kelime düğünleriyle nasıl çalışacağınızı göreceksiniz. Devam edin ve 6B (6 milyar kelime üzerinde eğitilmiş) kelime düğünlerini buradan indirin (822 MB).

Başka kelime düğünlerini de ana GloVe sayfasında bulabilirsiniz. Google’ın önceden hazırlanmış Word2Vec düğünlerini burada bulabilirsiniz. Kendi kelime düğünlerinizi eğitmek istiyorsanız, hesaplama için Word2Vec kullanan gensim Python paketi ile bunu verimli bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı burada.

Şimdi sizi ele aldığımıza göre, modellerinizdeki düğün kelimelerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki örnekte, gömme matrisini nasıl yükleyebileceğinizi görebilirsiniz. Dosyadaki her satır kelimeyle başlar ve onu belirli bir kelimenin gömme vektörü izler.

Bu, 400000 satırlı büyük bir dosyadır, her satır bir kelimeyi temsil eder ve ardından vektörü bir yüzer akışı olarak takip eder.

Tüm kelimelere ihtiyacınız olmadığından, sadece kelime dağarcığımızdaki kelimelere odaklanabilirsiniz. Kelime dağarcığımızda sadece sınırlı sayıda kelimemiz olduğundan, önceden yazılmış kelime gömülerinde 40000 kelimenin çoğunu atlayabiliriz:

import numpy as np

def create_embedding_matrix(filepath, word_index, embedding_dim):
  vocab_size = len(word_index) + 1 # Adding again 1 because of reserved 0 index
  embedding_matrix = np.zeros((vocab_size, embedding_dim))

  with open(filepath) as f:
    for line in f:
      word, *vector = line.split()
      if word in word_index:
        idx = word_index[word] 
        embedding_matrix[idx] = np.array(
          vector, dtype=np.float32)[:embedding_dim]

  return embedding_matrix
  
Gömme matrisini almak için bu işlev:

>>> embedding_dim = 50
>>> embedding_matrix = create_embedding_matrix(
...   'data/glove_word_embeddings/glove.6B.50d.txt',
...   tokenizer.word_index, embedding_dim)

İlk olarak, yerleştirme vektörlerinden kaçının sıfır olmadığını hızlıca inceleyelim:

>>> nonzero_elements = np.count_nonzero(np.count_nonzero(embedding_matrix, axis=1))
>>> nonzero_elements / vocab_size
0.9507727532913566

Bu, kelime dağarcığının %95,1’inin kelime dağarcığımızın iyi bir kapsamı olan önceden hazırlanmış model tarafından kapsanması anlamına gelir. GlobalMaxPool1D katmanını kullanırken performansa bakalım:

model = Sequential()
model.add(layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim, 
              weights=[embedding_matrix], 
              input_length=maxlen, 
              trainable=False))
model.add(layers.GlobalMaxPool1D())
model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam',
       loss='binary_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])
       
model.summary()

Sonuç:

_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_10 (Embedding)   (None, 100, 50)      87350   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d_6 (Glob (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_17 (Dense)       (None, 10)        510    
_________________________________________________________________
dense_18 (Dense)       (None, 1)         11    
=================================================================
Total params: 87,871
Trainable params: 521
Non-trainable params: 87,350
_________________________________________________________________

history = model.fit(X_train, y_train,
          epochs=50,
          verbose=False,
          validation_data=(X_test, y_test),
          batch_size=10)
loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
plot_history(history)

Sonuç:

Training Accuracy: 0.7500
Testing Accuracy: 0.6950

Eğitimsiz kelime düğünlerinde doğruluk ve kayıp Eğitimsiz kelime düğünlerinde doğruluk ve kayıp

Düğün kelimesi ek olarak eğitilmediğinden, daha düşük olması beklenir. Ancak, yerleştirme işleminin trainable=True kullanılarak eğitilmesine izin verirsek bunun nasıl performans gösterdiğini görelim:

model = Sequential()
model.add(layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim, 
              weights=[embedding_matrix], 
              input_length=maxlen, 
              trainable=True))
model.add(layers.GlobalMaxPool1D())
model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam',
       loss='binary_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])
model.summary()

Sonuçlar:
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_11 (Embedding)   (None, 100, 50)      87350   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d_7 (Glob (None, 50)        0     
_________________________________________________________________
dense_19 (Dense)       (None, 10)        510    
_________________________________________________________________
dense_20 (Dense)       (None, 1)         11    
=================================================================
Total params: 87,871
Trainable params: 87,871
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
history = model.fit(X_train, y_train,
          epochs=50,
          verbose=False,
          validation_data=(X_test, y_test),
          batch_size=10)
loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
plot_history(history)

Sonuçlar:
Training Accuracy: 1.0000
Testing Accuracy: 0.8250

Hazır eğitilmiş kelime gömüleri için Doğruluk ve Kayıp Hazır eğitilmiş kelime gömüleri için Doğruluk ve Kayıp

Evrişimli Sinir Ağları - Convolutional Neural Networks (CNN)

Konvolüsyonel sinir ağları veya konvnets denilen son yıllarda makine öğreniminde en heyecan verici gelişmelerden biridir.

Görüntülerden özellikler çıkararak ve onları sinir ağlarında kullanarak görüntü sınıflandırma ve bilgisayar vizyonunda devrim yapmıştır. Görüntü işlemede onları kullanışlı kılan özellikler, sıralı işlem için de kullanışlı hale getirir. Bir CNN’yi, spesifik paternleri tespit edebilen özel bir sinir ağı olarak hayal edebilirsiniz.

Sadece başka bir sinir ağı ise, daha önce öğrendiklerinizden ayıran nedir?

Bir CNN’nin kıvrımlı katmanlar adı verilen gizli katmanları vardır. Görüntüleri düşündüğünüzde, bir bilgisayarın iki boyutlu bir sayı matrisi ile uğraşması gerekir ve bu nedenle bu matristeki özellikleri tespit etmek için bir yol gerekir. Bu kıvrımlı katmanlar kenarları, köşeleri ve diğer doku türlerini algılayabilir ve bu da onları özel bir araç yapar. Katlamalı katman, görüntü boyunca kaydırılan ve belirli özellikleri algılayabilen birden fazla filtreden oluşur.

Bu tekniğin özü, evrişimin matematiksel süreci. Her kıvrımlı katman ile ağ daha karmaşık kalıpları tespit edebilir. Chris Olah’ın Özellik Görselleştirmesinde, bu özelliklerin nasıl görünebileceğini iyi bir sezgi alabilirsiniz.

Metin gibi sıralı verilerle çalışırken, tek boyutlu kıvrımlarla çalışırsınız, ancak fikir ve uygulama aynı kalır. Yine de, eklenen her evrişimsel katmanla daha karmaşık hale gelen desenleri almak istiyorsunuz.

Bir sonraki şekilde böyle bir evrişimin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Filtre çekirdeğinin boyutu ile bir dizi girdi özelliği alarak başlar. Bu yama ile filtrenin çarpılan ağırlıklarının nokta ürününü alırsınız. Tek boyutlu konvektör çevirilere değişmez, yani belirli diziler farklı bir konumda tanınabilir. Bu, metindeki belirli kalıplar için yararlı olabilir:

1D Evrişim 1D Evrişim

Şimdi bu ağı Keras’ta nasıl kullanabileceğinize bakalım. Keras yine bu görev için kullanabileceğiniz çeşitli Evrişimsel katmanlar sunuyor. İhtiyacınız olacak katman Conv1D katmanıdır. Bu katman tekrar seçilebilecek çeşitli parametrelere sahiptir. Şimdilik ilgilendikleriniz filtre sayısı, çekirdek boyutu ve etkinleştirme işlevidir. Bu katmanı Gömme katmanı ile GlobalMaxPool1D katmanı arasına ekleyebilirsiniz:

embedding_dim = 100

model = Sequential()
model.add(layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim, input_length=maxlen))
model.add(layers.Conv1D(128, 5, activation='relu'))
model.add(layers.GlobalMaxPooling1D())
model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='adam',
       loss='binary_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])
model.summary()

Sonuç:
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
embedding_13 (Embedding)   (None, 100, 100)     174700  
_________________________________________________________________
conv1d_2 (Conv1D)      (None, 96, 128)      64128   
_________________________________________________________________
global_max_pooling1d_9 (Glob (None, 128)        0     
_________________________________________________________________
dense_23 (Dense)       (None, 10)        1290   
_________________________________________________________________
dense_24 (Dense)       (None, 1)         11    
=================================================================
Total params: 240,129
Trainable params: 240,129
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
history = model.fit(X_train, y_train,
          epochs=10,
          verbose=False,
          validation_data=(X_test, y_test),
          batch_size=10)
loss, accuracy = model.evaluate(X_train, y_train, verbose=False)
print("Training Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=False)
print("Testing Accuracy: {:.4f}".format(accuracy))
plot_history(history)

Sonuç:
Training Accuracy: 1.0000
Testing Accuracy: 0.7700

Evrişimli sinir ağı için doğruluk ve kayıp Evrişimli sinir ağı için doğruluk ve kayıp

Bu veri seti ile %80 doğruluk oranının üstesinden gelmenin zor olduğunu görebilirsiniz ve bir CNN iyi donanımlı olmayabilir. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • Yeterli eğitim örneği yok
 • Sahip olduğunuz veriler iyi bir şekilde genelleştirilmiyor
 • Hiperparametreleri değiştirmeye odaklanma

CNN’ler, lojistik regresyon gibi basit bir modelin bulunamayacağı genellemeleri bulabildikleri büyük eğitim setleriyle en iyi şekilde çalışır.

Hiperparametreler Optimizasyonu

Derin öğrenme ve sinir ağları ile çalışmanın önemli bir adımı hiperparametre optimizasyonudur.

Şimdiye kadar kullandığımız modellerde gördüğünüz gibi, daha basit olanlarla bile, ince ayar yapmak ve seçim yapmak için çok sayıda parametreniz vardı. Bu parametrelere hiperparametreler denir. Bu, makine öğreniminin en çok zaman alan kısmıdır ve ne yazık ki hazır çözümler yoktur.

Diğer veri bilimcileriyle rekabet etmek için en büyük yerlerden biri olan Kaggle’daki yarışmalara baktığınızda, kazanan takımların ve modellerin çoğunun, prime ulaşana kadar çok fazla tweaking ve deneme yaptığını görebilirsiniz. Bu nedenle, zorlaştığında ve bir platoya ulaştığınızda cesaretiniz kırılmasın, daha ziyade modeli veya verileri optimize etme yollarını düşünün.

Hiperparametre optimizasyonu için popüler bir yöntem ızgara aramadır. Bu yöntemin yaptığı, parametre listelerini alması ve bulabileceği her bir parametre kombinasyonuyla modeli çalıştırmasıdır. Bunu yapmanın en kapsamlı ve aynı zamanda hesaplamanın en ağır yoludur. Bir başka yaygın yol olan, burada eylemde göreceğiniz rastgele arama, rastgele parametre kombinasyonlarını alır.

Keras ile rastgele aramayı uygulamak için, scikit-learn API’sı için bir sarıcı görevi gören KerasClassifier’ı kullanmanız gerekir. Bu sarıcı ile çapraz doğrulama gibi scikit-learn ile mevcut çeşitli araçları kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan sınıf, çapraz doğrulamayla rastgele aramayı uygulayan RandomizedSearchCV’dir. Çapraz doğrulama, modeli doğrulamanın ve tüm veri kümesini almanın ve onu birden çok test ve eğitim veri kümesine ayırmanın bir yoludur.

Çeşitli çapraz doğrulama türleri vardır. Bir tür, bu örnekte göreceğiniz k-kat çapraz doğrulamasıdır. Bu tipte veri seti, test için bir setin kullanıldığı ve bölümlerin geri kalanının eğitim için kullanıldığı k eşit boyutlu setlere bölünür. Bu, her bölümün bir kez test seti olarak kullanıldığı k farklı çalışma çalıştırmanızı sağlar. Bu nedenle, k ne kadar yüksek olursa, model değerlendirmesi o kadar doğru olur, ancak her test seti o kadar küçük olur.

KerasClassifier için ilk adım, bir Keras modeli oluşturan bir işleve sahip olmaktır. Önceki modeli kullanacağız, ancak hiperparametre optimizasyonu için çeşitli parametrelerin ayarlanmasına izin vereceğiz:

def create_model(num_filters, kernel_size, vocab_size, embedding_dim, maxlen):
  model = Sequential()
  model.add(layers.Embedding(vocab_size, embedding_dim, input_length=maxlen))
  model.add(layers.Conv1D(num_filters, kernel_size, activation='relu'))
  model.add(layers.GlobalMaxPooling1D())
  model.add(layers.Dense(10, activation='relu'))
  model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))
  model.compile(optimizer='adam',
         loss='binary_crossentropy',
         metrics=['accuracy'])
  return model

Ardından, eğitimde kullanmak istediğiniz parametre ızgarasını tanımlamak istiyorsunuz. Bu, önceki işlevde olduğu gibi adlandırılan her parametrenin bulunduğu bir sözlükten oluşur. Izgaradaki boşluk sayısı 3 * 3 * 1 * 1 * 1’dir, bu sayıların her biri belirli bir parametre için farklı seçeneklerin sayısıdır.

Bunun nasıl çok hızlı bir şekilde hesaplamalı olarak pahalı olabileceğini görebilirsiniz, ancak neyse ki hem ızgara arama hem de rastgele arama utanç verici bir şekilde paraleldir ve sınıflar ızgara boşluklarını paralel olarak test etmenizi sağlayan bir n_jobs parametresiyle gelir. Parametre ızgarası aşağıdaki sözlükle başlatılır:

param_grid = dict(num_filters=[32, 64, 128],
         kernel_size=[3, 5, 7],
         vocab_size=[5000], 
         embedding_dim=[50],
         maxlen=[100])

Artık rastgele aramayı başlatmaya hazırsınız. Bu örnekte, her veri kümesi üzerinde yineleme yapıyoruz ve ardından verileri daha önce olduğu gibi önceden işlemek istiyoruz. Daha sonra önceki işlevi alıp çağ sayısı da dahil olmak üzere KerasClassifier sarmalayıcı sınıfına eklersiniz.

Sonuçta ortaya çıkan örnek ve parametre ızgarası daha sonra RandomSearchCV sınıfında tahminci olarak kullanılır. Ayrıca, k-katlar çapraz doğrulamasındaki kat sayısını seçebilirsiniz, bu durumda 4. Bu kod parçasındaki kodun çoğunu daha önceki örneklerde görmüştünüz. RandomSearchCV ve KerasClassifier’ın yanı sıra, değerlendirmeyi ele alan küçük bir kod bloğu ekledim:

from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV

# Main settings
epochs = 20
embedding_dim = 50
maxlen = 100
output_file = 'data/output.txt'

# Run grid search for each source (yelp, amazon, imdb)
for source, frame in df.groupby('source'):
  print('Running grid search for data set :', source)
  sentences = df['sentence'].values
  y = df['label'].values

  # Train-test split
  sentences_train, sentences_test, y_train, y_test = train_test_split(
    sentences, y, test_size=0.25, random_state=1000)

  # Tokenize words
  tokenizer = Tokenizer(num_words=5000)
  tokenizer.fit_on_texts(sentences_train)
  X_train = tokenizer.texts_to_sequences(sentences_train)
  X_test = tokenizer.texts_to_sequences(sentences_test)

  # Adding 1 because of reserved 0 index
  vocab_size = len(tokenizer.word_index) + 1

  # Pad sequences with zeros
  X_train = pad_sequences(X_train, padding='post', maxlen=maxlen)
  X_test = pad_sequences(X_test, padding='post', maxlen=maxlen)

  # Parameter grid for grid search
  param_grid = dict(num_filters=[32, 64, 128],
           kernel_size=[3, 5, 7],
           vocab_size=[vocab_size],
           embedding_dim=[embedding_dim],
           maxlen=[maxlen])
  model = KerasClassifier(build_fn=create_model,
              epochs=epochs, batch_size=10,
              verbose=False)
  grid = RandomizedSearchCV(estimator=model, param_distributions=param_grid,
               cv=4, verbose=1, n_iter=5)
  grid_result = grid.fit(X_train, y_train)

  # Evaluate testing set
  test_accuracy = grid.score(X_test, y_test)

  # Save and evaluate results
  prompt = input(f'finished {source}; write to file and proceed? [y/n]')
  if prompt.lower() not in {'y', 'true', 'yes'}:
    break
  with open(output_file, 'a') as f:
    s = ('Running {} data set\nBest Accuracy : '
       '{:.4f}\n{}\nTest Accuracy : {:.4f}\n\n')
    output_string = s.format(
      source,
      grid_result.best_score_,
      grid_result.best_params_,
      test_accuracy)
    print(output_string)
    f.write(output_string)

Bu, kaç model çalıştırmak istediğinize bağlı olarak dışarı çıkmak ve hatta biraz yürüyüş yapmak için dışarı çıkmak için mükemmel bir fırsattır. Bakalım elimizde neler var:

Amazon veri kümesini çalıştırma
En İyi Doğruluk: 0.8122
{'vocab_size': 4603, 'num_filters': 64, 'maxlen': 100, 'kernel_size': 5, 'embedding_dim': 50}
Test Hassasiyeti: 0.8457

IMDB Veri Kümesini Çalıştırma
En İyi Doğruluk: 0.8161
{'vocab_size': 4603, 'num_filters': 128, 'maxlen': 100, 'kernel_size': 5, 'embedding_dim': 50}
Test Hassasiyeti: 0.8210

Yelp veri kümesini çalıştırma
En İyi Doğruluk: 0.8127
{'vocab_size': 4603, 'num_filters': 64, 'maxlen': 100, 'kernel_size': 7, 'embedding_dim': 50}
Test Hassasiyeti: 0.8384

İlginç! Bazı nedenlerden dolayı test doğruluğu, çapraz geçerlilik sırasında puanlarda büyük bir varyans olduğu için eğitim doğruluğundan daha yüksektir. Görülen boyutuyla bu veriler için doğal bir sınır gibi görünen korkunç% 80’i hâlâ fazla kıramadığımızı görebiliriz. Küçük bir veri setimiz olduğunu ve evrişimli sinir ağlarının büyük veri setleriyle en iyisini yapma eğiliminde olduğunu unutmayın.

CV için başka bir yöntem, hiperparametrelerin de optimize edilmesi gerektiğinde kullanılan iç içe çapraz geçerliliktir (burada gösterilmiştir). Bu, sonuçta ortaya çıkan iç içe geçmiş CV modelinin, veri kümesine karşı aşırı iyimser bir puana yol açabilecek bir önyargıya sahip olması nedeniyle kullanılır. Görüyorsunuz, önceki örnekte yaptığımız gibi hiperparametre optimizasyonu yaparken, bu özel eğitim seti için en iyi hiperparametreleri seçiyoruz, ancak bu, bu hiperparametrelerin en iyiyi genelleştirdiği anlamına gelmiyor.

Sonuç

Şimdi buna sahipsiniz: Keras ile metin sınıflandırmasıyla nasıl çalışacağınızı öğrendiniz. Lojistik regresyonu olan bir kelime torbası modelinden, evrimsel sinir ağlarına yol açan gittikçe daha gelişmiş yöntemlere gittik.

Artık kelime gömmelerine, neden yararlı olduklarına ve eğitiminiz için önceden hazırlanmış kelime gömmelerini nasıl kullanacağınıza aşina olmuşsunuzdur. Ayrıca sinir ağlarıyla nasıl çalışacağınızı ve modelinizden daha fazla performans elde etmek için hiperparametre optimizasyonunu nasıl kullanacağınızı öğrendiniz.

Burada belirtmediğimiz büyük bir konu ise, tekrarlayan sinir ağlarıydı, daha özel olarak LSTM ve GRU idi. Bunlar, metin veya zaman serisi gibi sıralı verilerle çalışmak için diğer güçlü ve popüler araçlardır. Diğer ilginç gelişmeler şu anda aktif araştırma altında olan ve LSTM hesaplama üzerinde ağır olma eğiliminde olduğundan umut verici bir sonraki adım gibi görünen sinir ağlarında bulunmaktadır.

Artık doğal dil işlemede her türlü metin sınıflandırması için kullanabileceğiniz önemli bir köşetaşı hakkında bilgi sahibi oldunuz. Duygu analizi bunun en önemli örneğidir, ancak aşağıdakiler gibi diğer birçok uygulamayı içerir:

 • E-postalarda spam algılama
 • Metinlerin otomatik etiketlenmesi
 • Haber makalelerinin önceden tanımlanmış konularla sınıflandırılması

Bir veri seti-akışı üzerinde duyarlılık analizi uygulamak için bu öğreticideki bilgiyi ve gelişmiş bir proje üzerinde eğittiğiniz modelleri kullanabilirsiniz. Python’daki SpeechRecognition kütüphanesini kullanarak, bu kullanışlı öğreticide olduğu gibi duygu analizini veya metin sınıflandırmasını konuşma tanıma ile de birleştirebilirsiniz.

Kategoriler:

Güncelleme tarihi:

Yorum yapın